WSTECZ
  
 
TERMIN
LOKALIZACJA
OPIS
MIEJSCE PRZETARGU

01-04-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Wojkowicach,Wodzisławiu Śląskim,Sosnowcu.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
09-04-2015 r.
godzina: od 8 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Czeladzi, Sosnowcu, Trzebini i Wojkowicach .

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
10-04-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż  urządzeń elektroenergetycznych , rurociągu i suwnicy.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
22-04-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śląskim, Będzinie i Zabrzu.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

23-04-2015 r.
godzina: od 9 oo

24-04-2015 r.
godzina: od 9 oo

Sprzedaż nieruchomości położonych w Sosnowcu i Bytomiu.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
24-04-2015 r.
godzina: od 13 oo
Sprzedaż wieży wyciągowej
- SZYB Siemianowice III
Siemanowice Śląskie ul.Olimpijska

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składnika mienia.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
08-05-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Krostoszowicach

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
13-05-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, Sosnowcu.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
15-05-2015 r.
godzina: od 8 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Czeladzi, Sosnowcu i Trzebini.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
20-05-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż wieży wyciągowej
- SZYB Siemianowice III
Siemanowice Śląskie ul.Olimpijska.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składnika mienia.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
20-05-2015 r.
godzina: od 10 oo
Sprzedaż  rurociągu i suwnicy.

Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku .

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
21-05-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Bytomiu, Będzinie i Zabrzu.

Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
22-05-2015 r.
godzina: od 10 oo
Dzierżawa lokalu garażowego położonego  w Bytomiu.

Przetarg w trybie publicznej licytacji na oddanie do odpłatnego korzystania składnika majątku.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

27-05-2015 r.
godzina: od 9 oo

28-05-2015 r.
godzina: od 9 oo

Sprzedaż nieruchomości położonych w  Sosnowcu  i w Bytomiu.

Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
10-06-2015 r.
godzina: od 9 oo
Sprzedaż nieruchomości położonych w Krostoszowicach.

Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

      All Rights Reserved 2003.