WSTECZ
  
 
TERMIN
LOKALIZACJA
OPIS
MIEJSCE PRZETARGU

11-09-2014 r.
godzina: 9 oo


JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Energetyków
SOSNOWIEC, ul. Jamesa WattaPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

18-09-2014 r.
godzina: 10 oo


KAMIŃSKO, gmina Przystajń, powiat kłobuckiPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

24-09-2014 r.
godzina: 9 oo


ZABRZE, ul. Hagera / TarnogórskaPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

24-09-2014 r.
godzina: 10 oo

25-09-2014 r.
godzina: 8 oo

BYTOM, ul. Pomorska
BYTOM, ul. Frenzla
SOSNOWIEC, ul. Jamesa Watta
SOSNOWIEC, ul. Mikołajczyka
SOSNOWIEC, ul. Dworska
ZABRZE, ul. SzybowaPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

26-09-2014 r.
godzina: 10 oo

SOSNOWIEC, ul. Braci MieroszewskichPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

01-10-2014 r.
godzina: 8 oo

Pięć zespołów maszyn i urządzeń maszyny wyciągowej K-6500 szybu Siemianowice III, zabudowanych w szybie "Siemianowice III", zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich
przy ulicy OlimpijskiejPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

02-10-2014 r.
godzina: 9 oo

Złom w postaci kabla aluminiowego 6 kV typ: NAKFGbY 3 x 240m2 (w dwu-metrowych odcinkach) w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,0 tony (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

02-10-2014 r.
godzina: 10 oo

JAWORZNO, ul. GrunwaldzkaPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składników majątku ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

03-10-2014 r.
godzina: od 8 oo

TRZEBINIA
ul. KopalnianaPrzetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom


08-10-2014 r.
godzina: od 8 oo

09-09-2014 r.
godzina: od 8 oo
08-10-2014 r.
godzina: od 10 ooBYTOM ul.Szyby Rycerskie
WOJKOWICE ul.Sucharskiego
SOSNOWIEC ul.Zapolska, J.Watta, Mikołajczyka, Wiosny Ludów, Baczyńskiego, Studzienna
ZABRZE ul. Szybowa


NOWA RUDA ul.Kłodzka
Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości ...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)


Siedziba SRK SA
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
Siedziba Oddziału
ul. Kłodzka 31-33
NOWA RUDA


      All Rights Reserved 2003.