siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 29.04.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Dostawa przyrządu do osiowania maszyn.


23.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/94/14


Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów sprężarek.


24.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/95/14


Zabezpieczenie stropu w rozdzielni Rw-10 - Pompownia stacjonarna "Pstrowski".


27.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/97/14


Dostawa akcesoriów i sprzętu spawalniczego.


28.10.2014r.
  godz. 9 oo


04.11.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/96/14


Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego o przepustowości 2Mb, w relacji szyb "Bańgów" Siemianowice Śląskie, ulica Krupanka 82 - CZOK Czeladź, ulica Kościuszki 9.


28.10.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/90/14/15


Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


29.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/13/14


Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla realizacji zadania pn: "Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom - utrzymanie w 2015 roku przepompowni: Dworska ogródki, staw 32, Północna - Zielona, ROD "Kościuszko", ROD "Łan", Zachodnia, Karb II i stanowiska pompowego staw 24.


29.10.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/29/14/15


Część I: "Dostawa urządzenia do pomiaru głębokości dna szybu". Część II: "Dostawa urządzenia do pomiaru poziomu lustra wody w pompowniach głębinowych oraz piezometrach".


03.11.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/92/14


Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego na Pompownie Zakładu.


04.11.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/102/14


„Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej substancji mieszkaniowej będšcej w 100% własnoœciš Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”


06.11.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/14/14/15PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Część I: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: "Saturn", "Sosnowiec", "Paryż", "Grodziec", "Porąbka- Klimontów", "Niwka - Modrzejów", "Katowice", "Kleofas", "Siemianowice", "Jan Kanty", "Dębieńsko".
Część II: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: "Pstrowski", "Szombierki", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Gliwice".
Część III: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: "Saturn", "Sosnowiec", "Paryż", "Grodziec", "Porąbka- Klimontów", "Niwka - Modrzejów", "Katowice", "Kleofas", "Siemianowice", "Jan Kanty".
Część IV: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: "Pstrowski", "Szombierki", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Gliwice".
Część V: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowni "Dębieńsko".
Część VI: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej, Zakładu Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.
Część VII: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i badań osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu" oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych.


22.10.2014r.
05.11.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/93/14/15


Ekspertyza określająca konsekwencje hydrogeologiczne oraz zagrożenia dla powierzchni czynnych kopalń oraz pompowni głębinowej "Saturn" po zakończeniu odwadniania zlikwidowanych kopalń w NE części GZW.


23.10.2014r.
30.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/92/14/15/AE


Część I : "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gmin: Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie i Trzebinia".
Część II : "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gmin: Bytom i Zabrze".
Część III: "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gminy Wałbrzych".


23.10.2014r.
03.11.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/09/14/15


Remont i modernizacja wciągarek wolnobieżnych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS - Pompownia "Powstańców Śląskich".


24.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/95/14


Przeglądy pięcioletnie stanu technicznego budynków i jego otoczenia oraz przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących 100% własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


24.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/18/14/15


Dostawa samochodów dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji:
Część I: Dostawa samochodu osobowego.
Część II: Dostawa samochodu terenowego.


24.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

KWK/15/14


Zmiana konstrukcji ścian zewnętrznych budynku maszyny wyciągowej szybu "Ewa" - etap II - Pompownia Szombierki.


27.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/86/14


Dostawa Sprężarki dla Zakładu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.


27.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/94/14


Dostawa i uruchomienie lokalnego układu kontroli parametrów pracy urządzeń pompowni "Siemianowice".


27.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/96/14


Zabezpieczenie szybu IV zlokalizowanego na nieruchomości w Sosnowcu - Dańdówce.


28.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/14/14


Część I: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Skautów 2 ul. Piotrkowska 9 w Sosnowcu oraz w Będzinie ul Joselewicza 10.
Część II "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Orkana 3 ul. Orkana 5 ul. Orkana 7 w Bytomiu".
Część III: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Zamkowa 13 ul. Stalmacha 1 ul. Stalmacha 2 ul Adolfa Piątka 10 w Bytomiu".
Część IV: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 8 ul. Armii Krajowej 8a ul. Armii Krajowej 10 i 10a ul. Armii Krajowej 14 i 14a ul. Armii Krajowej 28A w Bytomiu".


29.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/21/14/15


Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne rejonu miast: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, będące w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


29.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/19/14/15


Ochrona mienia w zakresie fizycznego dozorowania terenu i budynku biurowego byłej KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" przy
ul. Kłodzkiej 31 - 33 w Nowej Rudzie w 2015r.


30.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/13/14/15


Część I: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieczysława 5, ul. Mieczysława 7, ul. Mieczysława 13, ul. Mieczysława 15 w Zabrzu ".
Część II: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kempki 11, ul. Kempki 13, ul. Kempki 15, ul. Kempki 17, ul. Kempki 27, ul. Kempki 29 w Zabrzu ".
Część III: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Rodziewiczówny 12, ul. Rodziewiczówny 14, ul. Rodziewiczówny 16, Rodziewiczówny 18, ul. Rodziewiczówny 20, ul. Lelewela 6 w Zabrzu ".
Część IV: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wojciecha 6, ul. Wojciecha 7, ul. Wojciecha 8, ul. Wojciecha 9, ul. Wojciecha 10, ul. Wojciecha 11, ul. Wojciecha 12, ul. Wojciecha 13 w Zabrzu ".
Część V: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Bytomska 40, ul. Bytomska 42, ul. Bytomska 44, ul. Bytomska 46, ul. Grunwaldzka 5, ul. Grunwaldzka 7 w Rudzie Śląskiej ".


30.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/20/14/15


Wycenę składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2015 r. dla części obejmujących:
Część I - miasto i gmina: Sosnowiec
Część II - miasta i gminy: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Bobrowniki, Wojkowice
Część III - miasta i gminy: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie Część IV - miasta i gminy: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Czerwionka-Leszczyny
Część V - miasta i gminy: Jaworzno, Trzebinia
Część VI - miasta i gminy: Bytom, Piekary Śląskie, Radzionków, Woźniki, Przystajń
Część VII - miasta i gminy: Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Godów, Mszana
Część VIII - miasto i gmina: Wałbrzych, Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Boguszów - Gorce, Szczawno - Zdrój, Mieroszów


31.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/10/14/15


Likwidacja toru kolejowego # Witold - # Feliks w Jaworznie wraz z infrastruktura towarzyszącą.


31.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/10B/14/15


Część I: Adaptacja szybu "Siemianowice III" do współpracy z przewoźną maszyną wyciągową - Etap I,
Część II: Etap I - Adaptacja szybu "Witold II" do współpracy z przewoźną maszyną wyciągową, Etap II - Adaptacja szybu "Witold II" do współpracy z przewoźną maszyna wyciągową.


31.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/97/14/15


Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Bytomiu przy ul. Orkana 1 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


03.11.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/22/14/15


Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2015r.


19.11.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/90/14/15


Część I: "Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków".
Część II: "Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce".


24.11.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/17/14/15


 

 

 

  do góry