siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urzšd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartoœci nieprzekraczającej równowartoœci kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowišzuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartoœci nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowišzuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Dostawa kalendarzy na 2016 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

22.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/BZ-2265/10/15

Zabudowa i podłączenie pompy głównego odwadniania w komorze pomp poz. 321 m szyb "Bańgów".

22.05.2015r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/23A/15

Dostawa i zabudowa klimatyzatorów w maszynach wyciągowych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

22.05.2015r.
29.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/36/15

Dostawa tablic informacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

25.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/31/15

Remont zasuw i sterowników Supra dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

26.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/33/15

Opracowanie optymalnego sposobu przewietrzania wyrobisk pompowni Siemianowice (system Siemianowice) w związku z planowaną automatyzacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

26.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/51/15

Dostawa klocków i uchwytów kablowych dla rejonów Zakładu CZOK.

27.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/40/15

Dostawa łańcucha technicznego dla Zakładu CZOK.

27.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/41/15

Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

28.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/55/15

Dostawa szczeliwa bawełnianego na Pompownie Zakładu.

28.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/48/15

Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych.

29.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/54/15

Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

29.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/01/15

Dostawa masywów gumowych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Część I: Dostawa masywów (bieżników) gumowych do prowadnic tocznych naczyń wyciągowych.
Część II: Dostawa opon i dętek do prowadnic tocznych oponowych naczyń wyciągowych.

01.06.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/56/15

Dostawa samochodu służbowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

01.06.2015r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/52A/15

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

01.06.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/45/15

Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów głównego przewietrzania.

02.06.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/59/15

Dostawa lin i linek dla Zakładu CZOK w ramach zadań:
Część I: Dostawa lin stalowych na Pompownie Zakładu,
Część II: Dostawa lin konopnych na Pompownie Zakładu.

02.06.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/57/15

Dostawa elementów technologicznych górniczych wyciągów szybowych na pompownie Zakładu.

03.06.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/58/15

Dostawa urządzeń pomiarowych górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

03.06.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/49/15


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z póŸn. zm.) dla obiektów Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń:
zasilanych na œrednim i wysokim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Dębieńsko", Gliwice", "Grodziec", "Jan Kanty", "Katowice", "Kleofas", "Niwka-Modrzejów", "Paryż", "Powstańców ŒŚląskich - Bytom I", "Porąbka - Klimontów", "Pstrowski", "Saturn", "Siemianowice", "Szombierki",
zasilanych na niskim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Saturn", "Porąbka-Klimontów".14.05.2015r.
28.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/07/15/16


Roboty budowlane w Zakładzie CZOK
Częœć I: Wykonanie i przebudowa kolektora zrzutowego Etap IV Pompownia " Pstrowski".
Częœć II: Budowa dwóch kolektorów zrzutowych wód dołowych od szybu "Gigant" do zbiornika WS -74 - Pompownia "Pstrowski".20.05.2015r.
26.05.2015r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/16/15


Roboty konserwacyjne przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Bytom w ramach realizacji zadania pn: Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom - utrzymanie w 2015 roku przepompowni: Dworska ogródki, staw 32, Północna - Zielona, ROD "Kościuszko", ROD "Łan", Zachodnia, Karb II i stanowiska pompowego staw 24.22.05.2015r.
28.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/03/15


Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu "Piast" w Nowej Rudzie.22.05.2015r.
29.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/04/15/16


Roboty szybowe w Zakładzie CZOK:
Częœć I Wymiana zbrojenia szybowego w szybie "Bańgów" - Pompownia "Siemianowice".
Częœć II Wymiana zbrojenia szybowego w szybie "Kolejowy I - Pompownia "Siemianowice".
Częœć III Wymiana dŸwigarów głównych zbrojenia szybowego GWSz szybu "Staszic" - 10 szt. - Pompownia "Pstrowski".
Częœć IV Dostawa i wymiana prowadników drewnianych oraz dŸwigarów głównych zbrojenia szybowego szybu "Gigant" przedział południowy - Pompownia "Pstrowski".
Częœć V Dostawa i wymiana prowadników i dŸwigarów zbrojenia szybowego szybu "Jan III" - Pompownia "Dębieńsko".
Częœć VI Dostawa i wymiana pomostów do szybu "Jan III" - Pompownia "Dębieńsko".25.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/21/15


Część I Dostawa kabla 6 kV.
Część II Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych.
Część III Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych.
Część IV Dostawa muf i zestawów naprawczych kabli.
Część V Dostawa przewodu oponowego 6 kV do agregatów głębinowych.25.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/32/15


Dostawa armatury na Pompownie Zakładu
Część I "Dostawa zaworów i zasuw hydraulicznych" na Pompownie Zakładu.
Część II "Dostawa armatury hydraulicznej do instalacji wodnych" na Pompownie Zakładu.
Część III "Dostawa urządzeń grzewczych" na Pompownie Zakładu.26.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/34/15


Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK "Kazimierz - Juliusz"
Część I: "Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym i mierniczym,
Część II: "Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie energomaszynowym.27.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/KJ/01/15/16


Naprawa rur.27.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/14B/15


Część I: Wymiana lin nośnych oraz zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych szyb "Ewa" - Pompownia "Szombierki".
Część II: Wykonanie skracania liny nośnej # Jan III wraz z przygotowaniem do kontroli liny nośnej w zawieszeniach - Pompownia "Dębieńsko".01.06.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/33/15


Roboty budowlane w Zakładzie CZOK.
Część I: Posadowienie kontenera socjalnego - Pompownia "Paryż' Część II: Remont pokrycia dachowego budynku rozdzielni 6 kV - Pompownia "Grodziec"
Część III: Remont pomostu łączącego budynek nadszybia szybu "Gigant" z budynkiem warsztatów - Pompownia "Pstrowski"
Część IV: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi - etap I fundamenty - pompownia "Pstrowski"
Część V: Zmiana konstrukcji ścian zewnętrznych budynku maszyny wyciągowej szybu "Ewa", Etap III - Pompownia "Szombierki"
Część VI: Naprawa dachu, wymiana obróbek blacharskich rynien, rur spustowych, remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-biurowym - Etap II - Pompownia "Powstańców Śląskich -Bytom I"
Część VII: Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana szklenia w budynku maszyny wyciągowej szybu "Jan III" - Pompownia "Dębieńsko"
Część VIII: Naprawa wieży szybowej szybu "V Zachodni" wraz z naprawą pokrycia dachowego budynku nadszybia oraz konserwacja kanałów wentylacyjnych i dachu stacji wentylatorów głównych - Pompownia "Dębieńsko"
Część IX: Prace remontowe obiektów budowlanych pompowni Zakładu CZOK: - Pompownia "Siemianowice" - Pompownia "Powstańców Śląskich - Bytom I" - Pompownia "Dębieńsko".02.06.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/27/15


Rekultywacja nieruchomości gruntowej - działki rolnej zlokalizowanej w Piekarach Śląskich - działka nr 500/228 - obręb Brzozowice Kamień.08.06.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/07/15


Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy "Lech" byłej KWK "Nowa Ruda".08.06.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/05/15


Zabudowa, wymiana rurociągów wraz z armaturą dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS
Część I - Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 500 w szybie "Bańgów".
Część II - Wymiana rurociągu p.poż. DN 150 w szybie "Gigant". Część III - Wymiana trójnika skośnego DN 350 na kolektorze głównego odwadniania wraz z armaturą na poz. 220 m przy szybie "Kopernik".
Część IV Dostawa i zabudowa przepływomierza elektromagnetycznego DN 500.17.06.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/24/15


 

 

 

  do góry