siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urzšd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartoœci nieprzekraczającej równowartoœci kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowišzuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartoœci nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowišzuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK.

17.06.2015r.
01.07.2015r.
10.07.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/47A/15

Optymalizacja szerokości filarów międzyścianowych ze względu na występujące zagrożenia naturalne w pokładzie 510, partia zachodnia, poziom 740 - 900 m dla ścian 01 - 09 dla KWK "Brzeszcze".

30.06.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/02/15

Dostawa kotew górniczych drewnianych.

01.07.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/02A/15

Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Mysłowice".

02.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/63/15

Dostawa "elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną" ( zawór bloku wykonawczego typu 600 DN-10 400.600.10.00) dla SRK S.A. w 2015 roku Oddział KWK "Brzeszcze".

02.07.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/01/15

Dostawa rur kołnierzowych tkaninowo gumowych dla Zakładu CZOK.

03.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/64/15

Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego "Siersza".

03.07.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/14/15/16

Dostawa serwera i sprzętu peryferyjnego do Archiwum Zakładowego.

06.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/11/15

Dostawa wyłączników stycznikowych oraz części do styczników i wyłączników mocy.
Część I: Dostawa wyłączników stycznikowych.
Część II: Dostawa części do wyłączników stycznikowych.
Część III: Dostawa części do rozruszników stycznikowych typu RS. Część IV: Dostawa części do styczników.
Część V: Dostawa części do wyłączników mocy.

06.07.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/66/15

Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK "Siersza" na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód.

07.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/15/15/16

Dostawa materiałów teletechnicznych, telefonów i radiotelefonów szybowych, telefonów dołowych oraz skrzynek rozdzielczych i głowic kablowych:
Część I: Dostawa materiałów teletechnicznych, telefonów i telefonów dołowych.
Część II: Dostawa skrzynek rozdzielczych i głowic kablowych.
Część III: Dostawa radiotelefonów szybowych.

07.07.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/60A/15

Dostawa ogniw szybkozłącznych kl. D 30X108MM oraz ogniw szybkozłącznych kl. D 34X126MM dla SRK S.A. w 2015r. Oddział KWK "Brzeszcze".

08.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/03/15

Przeglądy pięcioletnie stanu technicznego budynków i jego otoczenia oraz przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących 100% własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

13.07.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/02/15


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych na Pompownie Zakładu CZOK.
Część I: Dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych, przekaźników oraz opraw do lamp.
Część II: Dostawa żarówek i świetlówek.
Część III: Dostawa opraw świetlówkowych górniczych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego.18.06.2015r.
29.06.2015r.
06.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/37/15


Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK:
Część I: Dostawa urządzeń małej mechanizacji,
Część II: Dostawa narzędzi,
Część III: Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego,
Część IV: Dostawa narzędzi pneumatycznych i elektronarzędzi.22.06.2015r.
01.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/39/15


Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej - Etap I.

30.06.2015r.
07.07.2015r.
  godz. 12 oo zobacz więcej

CZOK/42/15


Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej.01.07.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKM/02/15


Roboty górnicze w Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi - Pompownia "Pstrowski"

Część I: Przebudowa, wzmacnianie obudowy na poz. 825m - wlot do rozdzielni oraz rozdzielnia - 60m.

Część II: Wykonanie rząpi maszynowych, wykonanie fundamentu, zakup i zabudowa ramy pod zestawem pompowym nr 3, wykonanie 2 przecinek pomiędzy chodnikami wodnymi na poz. 825m - 40m.

ETAP I Wykonanie 1 rząpia maszynowego Wykonanie fundamentu. Zakup i zabudowa ramy pod zestawem pompowym nr 3 Wykonanie 2 przecinek pomiędzy chodnikami wodnymi na poz. 825 m.
ETAP II - 2016r. Wykonanie 2-ch rząpi maszynowych Wykonanie 2-ch fundamentów Zakup i zabudowa ramy pod zestawem pompowym nr 1 i 2 Wykonanie 4 przecinek pomiędzy chodnikami wodnymi na poz. 825 m.

Część III: Wzmacnianie obudowy poprzez kotwienie na przekopie równoległym poz. 825m -220m.

Część IV: Wzmocnienie obudowy chodnika wodnego II - 320m.

Część V: Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej - odcinek II - 200m.

Część VI: Budowa przepompowni Pp10 Bis w ramach modernizacji systemu głównego odwadniania pompowni Pstrowski.
ETAP I Budowa przepompowni Pp10 Bis w ramach modernizacji systemu głównego odwadniania pompowni Pstrowski - część górnicza.02.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/36/15/16


Transport węgla w ilości 7 087,90 ton na plac składowy w Nowej Rudzie celem realizacji talonów deputatowych w Rejonie KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" w 2015 r.08.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/08/15


Zakup węgla w 2015 roku:
Część I: "Zakup węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" o nazwie - "Orzech I, "Orzech II", "Orzech", celem realizacji talonów deputatowych na rok 2015 w Rejonie KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" w ilości 7 087,90 ton, zgodnie z PN-82/G-97001, PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003".
Część II: "Zakup węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" o nazwie - "Orzech I", "Orzech II", "Orzech" celem realizacji talonów deputatowych na rok 2015 w Rejonie KWK "Powstańców Śląskich - Bytom I" w ilości 24 126,00 ton, zgodnie z PN-82/G-97001, PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003".06.07.2015r.
14.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/06/15/AE


Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: KWK "Piekary-Rozbark", KWK "Brzeszcze", KWK "Centrum", KWK "Makoszowy", KWK "Mysłowice", KWK "Kazimierz-Juliusz", KWK "Boże Dary" zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.14.07.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/41/15/16


Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki
Część I: Przeglądy gwarancyjne oraz naprawy samochodów służbowych: Skoda Superb: SY 5495C, SY 5496C Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych: Skoda Octavia: SY 72395, SY 72262, Skoda Fabia SY 91272, SY 91273, SY 91274 Część II: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodu służbowego Skoda Fabia SY 91275.
Część III: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawa samochodów służbowych Renault Laguna III SBE 51620, SO 5539G, Renault Master SBE 43602, SBE 43603
Część IV: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych: Fiat Ducato SBE 26996, SD 4017A
Część V: Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: PEUGEOT 407: SY 59679, SY 68191, PEUGEOT 406 SY 72396, Peugeot Partner SBE 66004
Część VI: Przeglądy, techniczne oraz naprawy samochodu służbowego Citroen C 5 SY 79610
Część VII: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawa samochodów służbowych: Ford Mondeo SY 86980, SBE 43601, SD 0565A
Część VIII: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodu służbowego Opel Vivaro SBE 75051.15.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/03/15/16


Część I "Remont instalacji elektrycznej w lokalach SRK w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Artura 9 w Radzionkowie".
Część II "Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 14 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A". Część III "Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".
Część IV "Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej, remont dojść do budynków w Bytomiu przy ul. Piotra Czajkowskiego nr 4, nr 8, nr 20, oraz dojścia do budynków przy ul. Piotra Czajkowskiego nr 6, nr 14, nr 16 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".15.07.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/04/15


Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów remontów oraz pogotowia awaryjnego sprężarek.03.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/43/15


 

 

 

  do góry