siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz       wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości       nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 01.07.2012r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2013 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 14 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 26.08.2013r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 14 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Rozbiórka części bocznicy kolejowej normalnotorowej - tory nr 6 i 7 w Zabrzu Biskupicach przy ul. Ziemskiej na działkach nr 87/28 i 95/27.


22.04.2014r.
  godz. 10 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/11/14


Projekt techniczny likwidacji niekontrolowanego wypływu wód w rejonie szybu "Anna" pola "Piast" byłej KWK "Nowa Ruda".


23.04.2014r.
  godz. 11 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/08/14


Projekt budowy rurociągu od szybu Gigant do Ws-74 dla Zakładu CZOK Ruch II Pompownia "Pstrowski".


24.04.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/41/14


Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


25.04.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/16/14


Legalizacja i naprawy przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Zakład Odwadniania Kopalń
Część I: Legalizacja i naprawy przyrządów pomiarowych typu: Multigas III
Część II: Legalizacja i naprawy przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, MiniWarn, Pac 5500-O2
Część III: Legalizacja i naprawy przyrządów pomiarowych typu: MTH-1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Microtector II G-460.


28.04.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/11/14


Dostawa spawarek dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


29.04.2014r.
  godz. 10 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/43/14


Dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


06.05.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/35/14


Projekt rekultywacji terenu poprzemysłowego byłej KWK "Miechowice" zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów 50.


07.05.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/10/14


Dostawa elektrod dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


08.05.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/24/14


Dostawa wskaźników napięcia dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


08.05.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/30/14


Dostawa masywów gumowych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


09.05.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/33/14


Wykonanie projektów rozbiórki obiektów budowlanych Zakładu CZOK: Część I: Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki obiektów budowlanych - Sosnowiec;
Część II: Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6kV Niwka Modrzejów;
Część III: Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki budynku rozdzielni głównej 6 kV wraz z budynkiem przyległym Niwka Modrzejów


13.05.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/19/14


Dostawa łożysk dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
w Czeladzi.


14.05.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/42/14PRZETARGI powyżej kwoty 14 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Czyszczenie kolektora wód dołowych w celu udrożnienia - pompownia głębinowa "Niwka - Modrzejów".18.04.2014r.
23.04.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/41/14


Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2015r.23.04.2014r.
16.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/03/14/15


Opracowanie projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie "Zygmunt August II" w Chorzowie.22.04.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/44/14


Zabudowa kabla 500 V pomiędzy poz. 321 m i 630 m w szybie "Kolejowy I".23.04.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/22/14


Część I: Dostawa silników do pomp w ramach zadania "Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie "Bańgów" - etap III".
Część II: Dostawa silników do pomp w ramach zadania "Budowa pompowni głównej na poz. 825 m wraz z rozdzielnią na poz. 575 m oraz monitoringiem - etap I."24.04.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/18/14


Pomiar urządzeń wyciągowych szybów Zakładu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.25.04.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/23/14


Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów.14.04.2014r.
25.04.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/02/14/15


Projekt zmiany zasilania 6kV w rejonie szybu "Siemianowice III".25.04.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/32/14


Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Zakładu CZOK:
Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. i/lub
Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. i/lub
Część III: Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. i/lub Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. i/lub
Część V: Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej. i/lub
Część VI: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. i/lub
Część VII: Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej. i/lub
Części VIII: Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu do wykonania obudów torkretowych. i/lub
Części IX: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej.28.04.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/06/14


Dostawa materiałów do remontu zbrojenia szybowego.
Część I - Dostawa materiałów do remontów zbrojenia szybowego + prowadniki - Pompownia Siemianowice
Część II- Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem - Pompownia Pstrowski
Część III - Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem do zabudowy w szybie Ewa - Pompownia Szombierki28.04.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/40/14


Wykonanie projektu przebudowy części trasy linii kablowych 6kV zasilających rozdzielnię główną 6 kV R-2.28.04.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/29/14


Dostawa elementów drogi transportu poziom 825 m - Etap I, Ruch II Pompownie stacjonarne - pompownia "Pstrowski".29.04.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/42/14


Zakup węgla w 2014 roku:

Część I: "Zakup węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" o nazwie - "Orzech I", "Orzech II", "Orzech" celem realizacji talonów deputatowych na rok 2014 w Rejonie KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" w ilości 7 702,30 ton, zgodnie z PN-82/G-97001, PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003"
Część II: "Zakup węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube" o nazwie - "Orzech I", "Orzech II", "Orzech" celem realizacji talonów deputatowych na rok 2014 w Rejonie KWK "Powstańców Śląskich - Bytom I" w ilości 25 908,00 ton, zgodnie z PN-82/G-97001, PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003"16.04.2014r.
30.04.2014r.
12.05.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

KWK/03/14


Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
30.04.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/26/14/15


Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na polu "Słupiec" w Nowej Rudzie.
30.04.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/05/14


Wymiana pokrycia dachowego (papa), przemurowanie kominów, wymiana rynien, rur spustowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawa gzymsów w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kossaka 13, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
05.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/02/14


Część I: "Dostawa i zabudowa zasilacza i baterii akumulatorów rozdzielni 6 kV R-S, Pompownia "Szombierki".
Część II: "Dostawa i zabudowa zasilaczy, baterii akumulatorów i szafy rozdzielczej prądu stałego rozdzielni 6 kV R-01, Pompownia "Powstańców Śląskich - Bytom I".
Część III: "Dostawa i wymiana prostowników do ładowania baterii akumulatorów zasilających urządzenia IAUL-CAMAC, Pompownia "Powstańców Śląskich - Bytom I".05.05.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/24/14


Projekt wyzbrojenia "Porąbka - Klimontów" dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.05.05.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/37/14


Projekt przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego - pompownia głębinowa "Gliwice".06.05.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/35/14


Dostawa kabli i przewodów dla Zakładu CZOK:
Część I: Dostawa kabli na napięcie znamionowe 0,6/1kV do wymiany w instalacji elektroenergetycznej eksploatowanej na poz. 270.
Część II: Dostawa kabli i przewodów na Pompownie Zakładu.
Część III: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych na Pompownie Zakładu.07.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/27/14


Część I: Dostawa kształtowników stalowych
Część II: Dostawa wyrobów hutniczych07.05.2014r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/43/14


Część I: "Dostawa elementów złącznych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" w ramach zadania "Utrzymanie w ruchu układu gł. Odwadniania... "
Część II: "Dostawa elementów mocowania agregatów do ciągów pompowych" w ramach zadania "Demontaż, okresowy przegląd oraz montaż agregatów głębinowych."08.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/34/14


Dostawa materiałów instalacyjnych elektrycznych na Pompownie Zakładu.09.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/30/14


Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania Kopalń:
Część I: Badanie lin wyciągowych
Część II: Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych
Część III: Badanie naczyń wyciągowych
Część IV: Badanie wież szybowych, kół linowych
Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej
Część VI: Badanie roczne i trzyletnie maszyn wyciągowych
Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych12.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/11/14/15


Dostawa smarów i olejów dla Zakładu CZOK:
Część I: "Dostawa olejów na Pompownie Zakładu" i/lub
Część II: "Dostawa oleju transformatorowego (elektroizolacyjnego) na Pompownie Zakładu" i/lub
Część III: "Dostawa oleju do agregatu HPR 1000" i/lub Część IV: "Dostawa smarów na Pompownie Zakładu"13.05.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/20/14


Dostawa armatury hydraulicznej na pompownie Zakładu dla Zakładu CZOK w Czeladzi.14.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/38/14


Dostawa lin stalowych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.15.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/33/14


Naprawa rur.15.05.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/36/14


Część I: Dostawa pomp w ramach zadania "Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów - etap III",
Część II: Dostawa pompy w ramach zadania "Budowa pompowni głównej na poz. 825 wraz z rozdzielnią na poz. 575 oraz monitoringiem - etap".
Część III: Dostawa pomp zatapialnych.28.05.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/25/14


 

 

 

  do góry