siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 29.04.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Doprowadzenie i zabudowa stałego łącza światłowodowego, routerów, ich konfiguracja i serwis, zapewnienie transmisji synchronicznej na poziomie 10 Mbps dla potrzeb Internetu oraz transmisji Eth w relacji SRK S.A, Bytom, Strzelców Bytomskich 207 - CZOK Czeladź, Kościuszki 9 w całym okresie trwania umowy.19.09.2014r.

25.09.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/81/14


Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czeladź, Wałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój:
Część I: "Inwentaryzacja uproszczona zakładowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży".
Część II: "Inwentaryzacja pełna budynków mieszkalnych".
29.09.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/12/14/15PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Część I: "Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych, mieszkań i ulic do budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością Spółki położonych na terenie miast: Będzin, Bytom, Czeladź, Radzionków, Ruda Śląska, Sosnowiec, Wałbrzych, Zabrze zgodnie z wykazem budynków załączonym do wniosku."

Część II: "Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby budynku administracyjnego Spółki położonego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207."


15.09.2014r.
22.09.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

AZM/09/14/15


Wykonanie piezometru o głębokości ok. 240 m do monitorowania łączności hydraulicznej pomiędzy pompowniami "Saturn" i Siemianowice" w Pompowni "Saturn".


22.09.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/73/14


Część I: "Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć razy w tygodniu) o zasięgu ogólnokrajowym (usługa publikacji)".
Część II: "Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć razy w tygodniu) o zasięgu regionalnym obejmującym swoim zasięgiem teren województwa śląskiego (usługa publikacji)".


22.09.2014r.
24.09.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/07/14/15


Część I: "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno - pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania".
Część II: "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów, oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych".


23.09.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/76/14


Wyłonienie firmy ubezpieczeniowej w celu dodatkowego ubezpieczenia montażowego agregatów głębinowych w Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


24.09.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/84/14


Dostawa zawieszeń liny nośnej oraz wyrównawczej dla Zakładu CZOK: Część I - Dostawa zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej stalowo-gumowej o wymiarach 80x29 typu SAG - wielkość 1.
Część II - Dostawa zawieszeń nośnych jednolinowych naczyń wyciągowych - wielkość - 2.


25.09.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/82/14


Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 3, nr 7, nr 12, oraz wykonanie chodnika od strony podwórza na odcinku od budynku przy ul. Wytrwałych od nr 7 do nr 13 będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


26.09.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/12/14


Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów).


03.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/11A/14


Część I: Dostawa rur oraz złączek rurowych.
Część II: Dostawa rur w ramach zadania "Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant" Etap II - przebudowa nadszybia, zabudowa rur na poz. 825, zabudowa w szybie, częściowa dostawa rur do szybu.
Część III: Dostawa rur stalowych na pompownie: "Siemianowice", "Jan Kanty", "Pstrowski".
Część IV: Dostawa rur stalowych na pompownie: "Katowice", "Niwka-Modrzejów", "Kleofas", "Dębieńsko".
Część V: Wymiana kolektora Bańgów - dostawa rur.
Część VI: Dostawa rur z tworzywa sztucznego.
Część VII: Dostawa rur do rurociągu sprężonego powietrza w szybie "Gigant".


21.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/81/14


 

 

 

  do góry