siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urzšd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartoœci nieprzekraczającej równowartoœci kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowišzuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartoœci nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowišzuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego "Siersza". 31.07.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265-14A/15/16

Dostawa złącza do szycia taśm typu Flexco wraz z elementami składowymi dla SRK S.A. w 2015 roku Oddział KWK "Brzeszcze". 03.08.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/04/15

Dostawa trzech pomp średniociśnieniowych typu OS 150/6 lub równorzędnych dla Oddziału Spółki w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy". 03.08.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/11/15

Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia lub oddania do korzystania w 2015 roku dla części obejmujących:
Część I - miasto i gmina: Mysłowice,
Część II - miasta i gminy: Brzeszcze,
Część III -miasta i gminy: Katowice,Tychy,Chorzów, Siemianowice Śl.
oraz wycena poszczególnych składników majątkowych oddziałów Spółki:
Część IV - Oddziału SRK S.A. - KWK "Mysłowice".
Część V -Oddziału SRK S.A. - KWK "Boże Dary" celem objęcia ich ewidencją księgową SRK S.A.
05.08.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/BZ-2265/17/15

Dostawa klinów drewnianych 300x100x100 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Oddział KWK Makoszowy. 06.08.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/15/15

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze". 06.08.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/06/15/16


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.

Część I: Zabudowa konsol kablowych i wymiana kabla teletechnicznego w szybie Zygmunt August II
Część II: Wymiana konsol i uchwytów kablowych szyb Kopernik
Część III: Zmiana zasilania 6kV w rejonie szybu Siemianowice III - Etap I i II .31.07.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/44/15/16


Świadczenie usług w zakresie likwidacji zbędnej infrastruktury lampowni, maskowni, punktu wydawania aparatów ucieczkowych i metanomierzy oraz ich obsługa na terenie SRK S.A. Oddział KWK "Centrum".31.07.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK C/02/15


Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów remontów oraz pogotowia awaryjnego sprężarek.03.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/43/15


Część I: Wymiana baterii akumulatorów 110V w rozdzielni 6 kV RG.
Część II: Wymiana baterii akumulatorów rozdzielni 6 kV szyb V Zachodni.
Część III: Remont stacji transformatorowych IT3Sb.
Część IV: Remont transformatora 110/6kV.
Część V: Wykonanie systemu monitoringu terenu stacji 110kV.04.08.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/45/15


Dostawa półmasek filtrujących.05.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/08/15


Rekultywacja osadników mułowych C-I. C-II, C-III, C-IV po byłej KWK "Jan Kanty" w Jaworznie. 10.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/12/15/16

Rekultywacja terenu poprzemysłowego byłej KWK "Miechowice" w Bytomiu. 19.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/13/15/16

Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Mysłowice. 20.08.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKMY/1/15/16

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w okresie 16 miesięcy. 25.08.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKM/04/15/16/AE

 

 

 

  do góry