siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Opracowanie analizy ryzyka dla wykonania badania obudowy niewyzbrojonych szybów Zakładu CZOK, adaptowanych na studnie pompowni głębinowych.

05.02.2015r.
  godz. 10 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/105/14/15PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Remont agregatów głębinowych typu HDM.


26.02.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/101/14/15


Dostawa rezerwowego agregatu głębinowego dla pompowni.


02.03.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/01/15


 

 

 

  do góry