siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 29.04.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2013 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 14 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 26.08.2013r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Likwidacja pomostu o konstrukcji stalowej nad ul. Kłodzką w Nowej Rudzie


28.07.2014r.
  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/21/14


Dostawę materiałów teletechnicznych


29.07.2014r.
05.08.2014r.

  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/64A/14


Czyszczenie rowu opaskowego odwadniającego zwałowisko "Krostoszowice" na terenie gminy Godów wraz z naprawą przepustu pod drogą.


01.08.2014r.
  godz. 10 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/20A/14


Legalizacja i naprawy przyrządów pomiarowych typu: MTH-1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Microtector II G-460 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Zakład Odwadniania Kopalń.04.08.2014r.

  godz. 12 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/11A/14PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK
Część I: Dostawa elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych na Pompownie Zakładu
Część II: Dostawa narzędzi różnych na Pompownie Zakładu
Część III: Dostawa urządzenia do demontażu i montażu pomp25.07.2014r.
30.07.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/69/14


Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pomostów w szybach pompowni głębinowych


28.07.2014r.
30.07.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/66/14


"Dostawa łączników do agregatów głębinowych" w ramach zadania "Demontaż okresowy przegląd.." na pompowniach głębinowych Zakładu CZOK


29.07.2014r.
01.08.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/70/14


Część I: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego w obrocie krajowym i zagranicznym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz dla jej jednostek, w tym jednostek zamiejscowych wraz z odbiorem przesyłek
Część II: Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz dla jej jednostek, w tym jednostek zamiejscowych w zakresie krajowych przesyłek kurierskich oraz zwrotu do jednostek Zamawiającego przesyłek kurierskich niedoręczonych.


30.07.2014r.
06.08.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/04/14/15


Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń:

zasilanych na średnim i wysokim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Dębieńsko", Gliwice", "Grodziec", "Jan Kanty", "Katowice", "Kleofas", "Niwka-Modrzejów", "Paryż", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Porąbka - Klimontów", "Pstrowski", "Saturn", "Siemianowice", Sosnowiec", "Szombierki",

zasilanych na niskim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Saturn", "Porąbka-Klimontów".
14.07.2014r.
  godz. 12 oo

31.07.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/51/14/15


Remont dachów oraz instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


31.07.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/06/14


Część I
"Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Częstochowska 3 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".
Część II
"Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Goły 1 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".
Część III
"Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowska 54 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".


01.08.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/07/14


Część I
"Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien rur spustowych, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 5 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".

Część II
"Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien rur spustowych, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Hlonda 49 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."


07.08.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/05/14


Likwidacja toru kolejowego # Witold - # Feliks w Jaworznie wraz z infrastruktura towarzyszącą


11.08.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/10/14


Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Część II: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul.Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


11.08.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/08/14


Wymiana kolektora DN450 głównego odwadniania w szybie
"Kolejowy I".


12.08.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/78/14


Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK "Siersza"


26.08.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/06A/14/15


Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


01.09.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/06/14/15


 

 

 

  do góry