siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania zwi±zanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczaj±cej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Dostawa lutni dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


22.04.2015r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/24/15


"Wykonanie dokumentacji projektowych:
Zadanie 1. Projekt techniczny likwidacji byłej upadowej "Pniaki I" na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacj± powstałych deformacji nieci±głych w obrębie objętym opracowaniem.
Zadanie 2. Projekt techniczny likwidacji byłej upadowej "Pniaki II" na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacj± powstałych deformacji nieciągłych w obrębie objętym opracowaniem.
Zadanie 3. Projekt techniczny likwidacji byłej upadowej "Pniaki III" na działce 968/5 obręb Jugów wraz z uporz±dkowaniem terenu."
27.04.2015r.
  godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/5/15

"Dostawa uszczelek, płyt klingerytowych oraz gumowych" na pompownie Zakładu. 27.04.2015r.
05.05.2015r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/22/15

Projekt techniczny modernizacji rozdzielni 6 kV RG "B". 28.04.2015r.
05.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/21/15

Zabudowa i podł±czenie pompy głównego odwadniania w komorze pomp poz. 321 m szyb "Bańgów".

28.04.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/23/15

Dostawa wskaźĽników napięcia i mierników dla SRK S.A w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

29.04.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/29/15

Dostawa łożysk dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

29.04.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/27/15

Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego dla Spółki Restrukturyzacji
Kopalń S.A.

30.04.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/BZ-2265/09/15

Dostawa farb, przyrz±dów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakładu
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

30.04.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/28/15

Legalizacja i naprawy przyrz±dów do pomiaru atmosfery kopalnianej.
Część I - Legalizacja i naprawy przyrz±dów pomiarowych typu: X-am 5000/5600 oraz Pac 5500-O2.
Część II - Legalizacja i naprawy przyrz±dów pomiarowych typu: MTH-1A, uAS 3, MGS-Ox oraz Microtector II G-460.

04.05.2015r.
  godz. 9 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/25/15

Likwidacja ruin otaczarni w rejonie upadowych „Pniaki I” i „Pniaki II” w Jugowie na działkach nr 479/3 i 478/3 obręb Jugów wraz z uporz±dkowaniem terenu.

06.05.2015r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/06/15


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustaw± Pzp.Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porzdku na terenie i w obiektach dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2016 rok.22.04.2015r.
24.04.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/04/15/16


Przebudowa parkingu przy budynku siedziby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, ogrodzenia i monitoringu budynku siedziby Spółki.23.04.2015r.
07.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/02/15


Dostawa materiałów drewnianych.
Część I: Dostawa prowadników drewnianych.
Część II: Dostawa drewna kopalnianego na pompownie Zakładu CZOK.
Część III: Dostawa wyrobów drewnianych na pompownie Zakładu CZOK.27.04.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/28/15


Likwidacja osadników Imhoffa i poletek osuszających w Zabrzu przy ul. Lelewela wraz z infrastruktur± towarzysz±c± (działki: 433/178, 379/54, 391/57, 392/159, 45).28.04.2015r.
04.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/02/15


Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyci±gowych.30.04.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/30/15


Część I - Dostawa rur oraz zł±czek rurowych.
Część II - Dostawa rur w ramach zadania: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II- przebudowa nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa rur do szybu - kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 r.
Część III - Dostawa rur stalowych na pompownie: "Saturn", "Siemianowice", "Jan Kanty", "Pstrowski", "Powstańców Sl.", "Szombierki" i "Dębieńsko" Część IV - Dostawa rur ocynkowanych DN 50.05.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/12/15


Ś¦wiadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2016r.06.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/03/15/16


Część I: "Zabezpieczenie ruchu urz±dzeń w zakresie przegl±dów okresowych, remontów wraz z legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania".
Część II: " Zabezpieczenie ruchu urz±dzeń w zakresie przegl±dów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyci±gowych".12.05.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/15/15


Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń:
zasilanych na średnim i wysokim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Dębieńsko", Gliwice", "Grodziec", "Jan Kanty", "Katowice", "Kleofas", "Niwka-Modrzejów", "Paryż", "Powstańców Ś¦l±skich - Bytom I", "Por±bka - Klimontów", "Pstrowski", "Saturn", "Siemianowice", "Szombierki",
zasilanych na niskim napięciu zlokalizowanych w pompowniach odwadniania: "Saturn", "Por±bka-Klimontów".14.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/07/15/16


Część I: "Zakup pompy do odpompowywania rz±pi szybowych".
Część II: "Zakup pomp odwadniaj±cych".
Część III: "Dostawa pompy OS100/5 do rz±pia szybu ,,Ewa".15.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/11/15


Roboty budowlane w Zakładzie CZOK
Część I: Wykonanie i przebudowa kolektora zrzutowego Etap IV Pompownia " Pstrowski".
Część II: Budowa dwóch kolektorów zrzutowych wód dołowych od szybu "Gigant" do zbiornika WS -74 - Pompownia "Pstrowski".20.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/16/15


Roboty szybowe w Zakładzie CZOK:
Część I Wymiana zbrojenia szybowego w szybie "Bańgów" - Pompownia "Siemianowice".
Część II Wymiana zbrojenia szybowego w szybie "Kolejowy I - Pompownia "Siemianowice".
Część III Wymiana dźwigarów głównych zbrojenia szybowego GWSz szybu "Staszic" - 10 szt. - Pompownia "Pstrowski".
Część IV Dostawa i wymiana prowadników drewnianych oraz dźwigarów głównych zbrojenia szybowego szybu "Gigant" przedział południowy - Pompownia "Pstrowski".
Część V Dostawa i wymiana prowadników i dźwigarów zbrojenia szybowego szybu "Jan III" - Pompownia "Dębieńsko".
Część VI Dostawa i wymiana pomostów do szybu "Jan III" - Pompownia "Dębieńsko".25.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/21/15


¦wiadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK "Kazimierz - Juliusz"
Czę¶ć I: "¦wiadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym i mierniczym,
Czę¶ć II: "¦wiadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie energomaszynowym.27.05.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/KJ/01/15/16


 

 

 

  do góry