siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urzšd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartośœci nieprzekraczającej równowartośœci kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartośœci nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Dostawa stóp podporowych tłoczonych STP 200x200x8mm.
01.09.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/13A/15

Dostawa śrub hakowych z nakrętką do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziału Spółki KWK "Brzeszcze". 01.09.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/11/15

Zakończenie rekultywacji technicznej zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a). 02.09.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKKJ-2265/01/15

Przygotowanie rezerwowego skipu 30 Mg do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym szybu IV przedział "a" dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". 02.09.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/16/15

Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 08.09.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/BZ-2265/20/15

Dostawa tkaniny wentylacyjnej. 08.09.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/19/15

Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej trudno zapalnej poliestrowo-poliamidowa antyelektrostatyczna 14890-1400/4-EP-1400MM-LK 2A okładka 4+3 do stosowania na powierzchni. 10.09.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKB-2265/08A/15

Dostawa, montaż i uruchomienie kserokopiarki UTAX 5555i dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 10.09.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/BZ-2265/21/15


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.

Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Mysłowice. 20.08.2015r.
31.08.2015r.
04.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKMY/1/15/16

Dostawa siatki okładzinowej łańcuchowo węzłowej.01.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKB/01/15


Dostawa noży kombajnowych.02.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/05/15


Naprawa odcinka pochylni Bi08 w pokładzie 405/2 o łącznej długości 200m polegająca na: - naprawie wyrobiska wraz z zabudową i obsługą przenośnika zgrzebłowego i przenośników taśmowych, - wymianie zdeformowanych odrzwi obudowy w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Makoszowy". 03.09.2015r.
11.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/14/15/AE

Dostawa łańcucha technicznego niekalibrowanego 10x66x40mm. 03.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKM/12/15

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok 2015 i audytu prawidłowości wykorzystania środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych.04.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

BZ/04/15/16


Zabudowa, wymiana rurociągów wraz z armaturą dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS
Część I.
Wymiana trójnika skośnego DN 350 na kolektorze głównego odwadniania wraz z armaturą na poz. 220 m przy szybie "Kopernik". Część II.
Dostawa i zabudowa przepływomierza elektromagnetycznego DN 500.07.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/50/15


Wykonanie trzech korków podsadzkowych w celu zrealizowania I-go etapu procesu likwidacji części podziemnej KWK "Kazimierz Juliusz". 07.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKKJ/02/15

Dostawa rudy żelaza szwedzka - magnetyt. 08.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKB/03/15

Wykonanie drążenia 170,0 m wyrobisk korytarzowych kamiennych dla udostępnienia partii "A" w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Makoszowy". 09.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/15/15/AE

Remont i modernizacja instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w budynku biurowym przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej. 09.09.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/14/15/AE

Część I
"Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kościuszki 55 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".
Część II
"Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni przy budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Będzinie ul. Cynkowa 21c".
Część III
"Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 28A - 28A/I będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A".
16.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/05/15

Dostawa dwóch kompletów przodkowych urządzeń wentylacyjnych i odpylających. 30.09.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKB/05/15

Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej - odcinek II - 200m, Etap I i Etap II - Pompownia "Pstrowski".01.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/51/15/16


Wyłonienie firmy ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia agregatów głębinowych w Zakładzie Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.01.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/49/15/16


 

 

 

  do góry