siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urząd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 29.04.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartości nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Dostawa papy i środków uszczelniających dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


21.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/89/14


Dostawa przyrządu do osiowania maszyn.


23.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/94/14


Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów sprężarek.


24.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/95/14


Zabezpieczenie stropu w rozdzielni Rw-10 - Pompownia stacjonarna "Pstrowski".


27.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/97/14


Dostawa akcesoriów i sprzętu spawalniczego.


28.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/96/14


Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego o przepustowości 2Mb, w relacji szyb "Bańgów" Siemianowice Śląskie, ulica Krupanka 82 - CZOK Czeladź, ulica Kościuszki 9.


28.10.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/CZOK-2265/90/14/15


Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


29.10.2014r.
  godz. 9 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/13/14


Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla realizacji zadania pn: "Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom - utrzymanie w 2015 roku przepompowni: Dworska ogródki, staw 32, Północna - Zielona, ROD "Kościuszko", ROD "Łan", Zachodnia, Karb II i stanowiska pompowego staw 24.


29.10.2014r.
  godz. 13 oo

 

 zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/29/14/15PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki
Część I: Przeglądy gwarancyjne oraz naprawy samochodów służbowych: Skoda Superb: SY 5495C, SY 5496C Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych: Skoda Octavia: SY 72395, SY 72262, Skoda Fabia SY 91272, SY 91273, SY 91274 Część II: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodu służbowego Skoda Fabia SY 91275.
Część III: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawa samochodów służbowych Renault Laguna III SBE 51620, SO 5539G Renault Master SBE 43602, SBE 43603
Część IV: Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych: Fiat Ducato SBE 26996, SD 4017A
Część V: Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: PEUGEOT 407: SY 59679, SY 68191 PEUGEOT 406 SY 72396, Peugeot Partner SBE 66004
Część VI: Przeglądy, techniczne oraz naprawy samochodu służbowego Citroen C 5 SY 79610
Część VII: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodu służbowego Opel Vivaro SBE 75051


20.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/05A/14/15


Część I: Czyszczenie i udrożnienie kolektorów i rowów odprowadzających wody kopalniane na powierzchni dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Część II: Czyszczenie kolektora zrzutowego wód dołowych na powierzchni (kanał otwarty) Porąbka Klimontów - etap I.


20.10.2014r.
22.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/89/14


Część I: Dostawa rur oraz złączek rurowych.
Część II: Dostawa rur w ramach zadania "Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant" Etap II - przebudowa nadszybia, zabudowa rur na poz. 825, zabudowa w szybie, częściowa dostawa rur do szybu.
Część III: Dostawa rur stalowych na pompownie: "Siemianowice", "Jan Kanty", "Pstrowski".
Część IV: Dostawa rur stalowych na pompownie: "Katowice", "Niwka-Modrzejów", "Kleofas", "Dębieńsko".
Część V: Wymiana kolektora Bańgów - dostawa rur.
Część VI: Dostawa rur z tworzywa sztucznego.
Część VII: Dostawa rur do rurociągu sprężonego powietrza w szybie "Gigant".


21.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/81/14


Część I "Remont dachu oraz remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 18 w Bytomiu".
Część II "Remont dachu oraz remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Cyrylai Metodego 14 w Bytomiu."
Część III "Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. G. Zapolskiej 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 16, 18, 35, 35a, 35b oraz ul. Strażackiej 13, 15, 17, 19, 21, 23 na terenie Zabrza".
Część IV "Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. 21 Listopada 20 w Czeladzi".


22.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/15/14


Część I: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: "Saturn", "Sosnowiec", "Paryż", "Grodziec", "Porąbka- Klimontów", "Niwka - Modrzejów", "Katowice", "Kleofas", "Siemianowice", "Jan Kanty", "Dębieńsko".
Część II: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: "Pstrowski", "Szombierki", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Gliwice".
Część III: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: "Saturn", "Sosnowiec", "Paryż", "Grodziec", "Porąbka- Klimontów", "Niwka - Modrzejów", "Katowice", "Kleofas", "Siemianowice", "Jan Kanty".
Część IV: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: "Pstrowski", "Szombierki", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Gliwice".
Część V: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowni "Dębieńsko".
Część VI: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej, Zakładu Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji.
Część VII: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i badań osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu" oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych.


22.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/93/14/15


Ekspertyza określająca konsekwencje hydrogeologiczne oraz zagrożenia dla powierzchni czynnych kopalń oraz pompowni głębinowej "Saturn" po zakończeniu odwadniania zlikwidowanych kopalń w NE części GZW.


23.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/92/14/15/AE


Część I : "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gmin: Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie i Trzebinia".
Część II : "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gmin: Bytom i Zabrze".
Część III: "Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w obrębie gminy Wałbrzych".


23.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

BZ/09/14/15


Remont i modernizacja wciągarek wolnobieżnych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS - Pompownia "Powstańców Śląskich".


24.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/95/14


Przeglądy pięcioletnie stanu technicznego budynków i jego otoczenia oraz przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących 100% własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


24.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/18/14/15


Dostawa samochodów dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji:
Część I: Dostawa samochodu osobowego.
Część II: Dostawa samochodu terenowego.


24.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

KWK/15/14


Zmiana konstrukcji ścian zewnętrznych budynku maszyny wyciągowej szybu "Ewa" - etap II - Pompownia Szombierki.


27.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/86/14


Dostawa Sprężarki dla Zakładu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.


27.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

CZOK/94/14


Dostawa i uruchomienie lokalnego układu kontroli parametrów pracy urządzeń pompowni "Siemianowice".


27.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/96/14


Zabezpieczenie szybu IV zlokalizowanego na nieruchomości w Sosnowcu - Dańdówce.


28.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/14/14


Część I: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Skautów 2 ul. Piotrkowska 9 w Sosnowcu oraz w Będzinie ul Joselewicza 10.
Część II "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Orkana 3 ul. Orkana 5 ul. Orkana 7 w Bytomiu".
Część III: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Zamkowa 13 ul. Stalmacha 1 ul. Stalmacha 2 ul Adolfa Piątka 10 w Bytomiu".
Część IV: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 8 ul. Armii Krajowej 8a ul. Armii Krajowej 10 i 10a ul. Armii Krajowej 14 i 14a ul. Armii Krajowej 28A w Bytomiu".


29.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

AZM/21/14/15


Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne rejonu miast: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, będące w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


29.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/19/14/15


Ochrona mienia w zakresie fizycznego dozorowania terenu i budynku biurowego byłej KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" przy
ul. Kłodzkiej 31 - 33 w Nowej Rudzie w 2015r.


30.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/13/14/15


Część I: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieczysława 5, ul. Mieczysława 7, ul. Mieczysława 13, ul. Mieczysława 15 w Zabrzu ".
Część II: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kempki 11, ul. Kempki 13, ul. Kempki 15, ul. Kempki 17, ul. Kempki 27, ul. Kempki 29 w Zabrzu ".
Część III: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Rodziewiczówny 12, ul. Rodziewiczówny 14, ul. Rodziewiczówny 16, Rodziewiczówny 18, ul. Rodziewiczówny 20, ul. Lelewela 6 w Zabrzu ".
Część IV: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wojciecha 6, ul. Wojciecha 7, ul. Wojciecha 8, ul. Wojciecha 9, ul. Wojciecha 10, ul. Wojciecha 11, ul. Wojciecha 12, ul. Wojciecha 13 w Zabrzu ".
Część V: "Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Bytomska 40, ul. Bytomska 42, ul. Bytomska 44, ul. Bytomska 46, ul. Grunwaldzka 5, ul. Grunwaldzka 7 w Rudzie Śląskiej ".


30.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/20/14/15


Wycenę składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. planowanych do zbycia w 2015 r. dla części obejmujących:
Część I - miasto i gmina: Sosnowiec
Część II - miasta i gminy: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Bobrowniki, Wojkowice
Część III - miasta i gminy: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie Część IV - miasta i gminy: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Czerwionka-Leszczyny
Część V - miasta i gminy: Jaworzno, Trzebinia
Część VI - miasta i gminy: Bytom, Piekary Śląskie, Radzionków, Woźniki, Przystajń
Część VII - miasta i gminy: Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Godów, Mszana
Część VIII - miasto i gmina: Wałbrzych, Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Boguszów - Gorce, Szczawno - Zdrój, Mieroszów


31.10.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/10/14/15


Likwidacja toru kolejowego # Witold - # Feliks w Jaworznie wraz z infrastruktura towarzyszącą.


31.10.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/10B/14/15


Część I: Adaptacja szybu "Siemianowice III" do współpracy z przewoźną maszyną wyciągową - Etap I,
Część II: Etap I - Adaptacja szybu "Witold II" do współpracy z przewoźną maszyną wyciągową, Etap II - Adaptacja szybu "Witold II" do współpracy z przewoźną maszyna wyciągową.


31.10.2014r.
  godz. 13 oo

 zobacz więcej

CZOK/97/14/15


Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Bytomiu przy ul. Orkana 1 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.


03.11.2014r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

AZM/22/14/15


Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2015r.


19.11.2014r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/90/14/15


 

 

 

  do góry