Brak wpisów.

Rada Nadzorcza | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/O nas/Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. IX kadencji wchodzą:

  • Maria Gorczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Robert Bryła - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Beata Bieniek-Wiera - Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Niesporek - Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. według stanu prawnego od 31 maja 2023 r. jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry