Zarząd Spółki | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/O nas/Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Janusz GałkowskiJanusz Gałkowski - prezes zarządu

 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, kierunek - prawo (dyplom z wyróżnieniem). Posiada certyfikaty z zakresu „Prawa Wspólnot Europejskich” oraz „Praw człowieka”.
 • Od października 2016 r. do grudnia 2018 r. był członkiem rady nadzorczej Węglokoks Kraj. W listopadzie 2016 r. został delegowany przez radę do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. finansowych.
 • Założyciel, partner zarządzający kancelarią adwokacką w Bielsku - Białej. Syndyk masy upadłościowej i nadzorca sądowy w postępowaniach układowych w kilkunastu firmach w Polsce. Wpisany na „Listę arbitrów” Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
 • Ponadto był zaangażowany w działalność społeczną i publiczną. W latach 1998 - 2002 był radnym w Bielsku - Białej, gdzie przewodniczył komisji bezpieczeństwa. Od 2002 r. do 2005 r. był radnym Sejmiku Śląskiego w Katowicach i wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej. W latach 2005 - 2007 senator RP. W izbie wyższej polskiego parlamentu przewodniczył komisji ustawodawczej.

Stanisław KonsekStanisław Konsek - wiceprezes zarządu ds. likwidacji kopalń

 • Absolwent Politechniki Śląskiej, ukończył Wydział Górnictwo i Geologii - specjalność Technika Eksploatacji Złóż.
 • Prace zawodową rozpoczął w maju 1985 roku w kopalni „Jankowice” w Rybniku, gdzie przeszedł wszystkie stopnie zawodowe pod ziemią począwszy od stażysty na górnika, sztygara zmianowego, nadsztygara, głównego inżyniera, naczelnego inżyniera - pierwszego zastępcę kierownika ruchu zakładu górniczego.
 • Od 1 stycznia 2001 roku do 31 stycznia 2007 roku był dyrektorem kopalni „Chwałowice”.
 • Od lutego 2007 roku do końca grudnia 2011 roku pełnił funkcje dyrektora ds. produkcji oraz dyrektora Centrum Wydobywczego „Południe” w Rybniku.
 • Od stycznia 2012 roku do 29 grudnia 2016 roku był dyrektorem kopalni „Jankowice” w Rybniku.
 • Od sierpnia 2017 roku do objęcia funkcji wiceprezesa zarządu pełnił funkcje dyrektora oddziałów - kierownika ruchu zakładów górniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
 • Ukończył kursy na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz likwidatora i syndyka masy upadłościowej. Ukończył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Wojciech W. FrankWojciech W. Frank - wiceprezes zarządu ds. gospodarki mieszkaniowej

 • Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunek budownictwo.
 • Przez osiem miesięcy w latach 1981 - 1982 był górnikiem w kopalni „Moszczenica”. W latach 1987 - 1990 zatrudniony w Wodzisławskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, gdzie był majstrem i kierownikiem budów, m.in. na terenie KWK Krupiński, osiedla „Pawłowice” oraz drodze wojewódzkiej Żory - Pszczyna.
 • Od 1990 do 1997 roku wiceprezydent Jastrzębia - Zdrój. Nadzorował pracę wydziałów: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, kultury i sportu, spraw obywatelskich oraz komunikacji.
 • Poseł na Sejm RP w latach 1997 - 2001. W parlamencie był członkiem komisji: finansów publicznych, gospodarki i samorządu terytorialnego.
 • Przewodniczący Rady Miasta w Jastrzębiu - Zdroju (2002 - 2006) i radny w latach 1994 - 2010.
 • Prezes zarządu Transbud Katowice S.A. w latach 2001 - 2005. Współautor komputerowego programu analiz opłacalności frachtów w granicach Polski i za granicą.
 • Prezes zarządu JSU spółka z o.o. w latach 2005 - 2018. Firma zajmowała się obsługą ubezpieczeniową ok. 30 tysięcy osób.
 • Były członek dziewięciu rad nadzorczych oraz przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (1992 - 1995).
 • Ukończył kurs samorządowy we Francji oraz szkolenia biznesowe w USA organizowane przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych.

Radosław WąsikRadosław Wąsik - wiceprezes zarządu ds. zagospodarowania majątku

 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Posiada 21 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. 14 lat pracy w finansach i kontrolingu, z czego 5 lat jako dyrektor finansowy.
 • Pracował w branżach: FMCG (Fast Moving Consumer Goods), przemyśle spożywczym, consumer finance oraz przemyśle HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning). Cała dotychczasowa kariera zawodowa w sektorze prywatnym, z czego większość w korporacjach międzynarodowych.
 • Doświadczenie w projektach międzynarodowych (znajomość Business English).
 • Ukończył kurs w zakresie technik oceny projektów innowacyjnych przez fundusze typu Private Equity oraz Venture Capital.

 

Beata Barszczowska - wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów

 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła także studia podyplomowe w zakresie menedżerskim. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z controllingu i finansów przedsiębiorstw oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych.
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach spółek prawa handlowego. Zajmowała się w szczególności budowaniem i wdrażaniem strategii, planowaniem i przeprowadzaniem restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej i majątkowej przedsiębiorstw. Zdobyła także doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc m.in. członkiem rad nadzorczych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie.
 • Autorka publikacji naukowych m.in. z obszaru restrukturyzacji i zarządzania kryzysowego. Profil zawodowy znajduje się w pierwszej na rynku publikacji "Who is who w interim management w Polsce".
Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry